Voor de bezoekers van het Dynamo Metalfest komt er dit weekend een camping bij de manege vlakbij het Eindhovense IJssportcentrum. Dat is besloten na overleg tussen de gemeente Eindhoven, de festivalorganisator Loud Noise en natuurorganisaties.

Natuurorganisaties Trefpunt Groen en Stichting Stadsnatuur Eindhoven zijn tegen de komst van de camping bij de manege. Met name vogels en vleermuizen achter het IJssportcentrum zouden hinder ervaren van de festivalgangers, zeker nu tijdens het broedseizoen.

De natuurorganisaties dreigden met een rechtszaak, maar na overleg kan de camping alsnog worden ingericht.

Wel zijn er een aantal voorwaarden afgesproken. Zo wordt de looproute richting de camping aangepast, zodat dieren minder herrie ervaren. Ook gaan de lichtmasten eerder uit, om overlast voor vogels en vleermuizen in te perken, en zet de organisatie extra toezichthouders in.

Betrokken partijen eerder om tafel

"Zo is er nog wel overlast, maar minder", zegt Frans Hijnen van Stadsnatuur Eindhoven. "Ik hoop dat de maatregelen helpen. Immers: de muziek waar de festivalgangers van houden, is geen André Rieu."

De betrokken partijen hebben de intentie om volgend jaar eerder om tafel te gaan. Dat moet ervoor zorgen dat ruim voor de start van het festival een goede oplossing wordt gevonden.