St. Anna Zorggroep en GGzE hebben een intentieverklaring getekend om te onderzoeken welke nieuwe en innovatieve samenwerkingen zij kunnen opstarten.

"We zien dat een deel van onze doelgroep hetzelfde is, bijvoorbeeld verwarde ouderen", zegt Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur St. Anna. "Ook hebben we voor verschillende groepen mensen dezelfde vraagstukken zoals het optimaal bevorderen van gezonde leefstijl of therapietrouw."

Een zogenaamd Schakelteam heeft afgelopen maanden diverse samenwerkingsmogelijkheden in beeld gebracht. De verdere invulling van de beoogde samenwerking wordt samen met professionals van de organisaties vormgegeven.

Na de zomer worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin medewerkers van beide organisaties gevraagd wordt naar de kansen die zij zien.