Een deel van het riool tussen Leenderheide en Rielsedijk in Eindhoven is niet meer in orde, blijkt uit inspectie van waterschap De Dommel.

Het betreffende riool ligt er sinds 1974. In de loop der jaren is het beton van het riool aangetast, dat moet gerepareerd worden.

Omdat de nabijgelegen A67 uitgebreid zal worden, zal er nu gekozen worden voor een tijdelijke oplossing. De permanente aanpassing van het riool in dit gebied gaat waarschijnlijk in 2022 van start.

Momenteel worden de buizen geproduceerd. Als de eerste buizen klaar zijn, worden deze geplaatst. Voor de veiligheid van weggebruikers en de aannemer worden er in juli en augustus verkeersmaatregelen getroffen.

Fiets- en wandelpaden blijven toegankelijk

"De tijdelijke leiding wordt zodanig geplaatst dat fietsers en wandelaars gebruik kunnen blijven maken van de fiets- en wandelpaden", belooft het waterschap.

"Er komen wel omleidingsroutes. Bij de komende werkzaamheden blijven we oog houden voor de natuur en voorkomen we zoveel mogelijk schade."