De gemeente Eindhoven wil het oplaten van ballonnen verbieden met het oog op duurzaamheid.

Het opnemen van een verbod tot het oplaten van ballonnen sluit aan op en draagt bij aan het verwezenlijken van de ambities om van Eindhoven een gezonde en duurzame stad te maken. De opgelaten ballonnen komen op den duur terug in de natuur.

De ballonnen zorgen voor zwerfvuil, overlast, milieuverontreiniging, dierenleed en brandgevaar, stelt de gemeente. Dieren raken erin verstrikt of zien de ballonnen aan voor voedsel en stikken erin. Daarnaast zorgen de ballonnen die door middel van een vlam de lucht in gaan, een veiligheidsrisico wegens brandgevaar.

Focus ligt op grotere feesten

De gemeente wil met dit verbod bewustwording creëren over het oplaten van ballonnen. Wel stelt de gemeente een paar kanttekeningen.

Zo zal het moeilijk worden toezicht te houden op het verbod, omdat de eigenaar van een losgelaten ballon vrijwel niet te achterhalen is. De gemeente wil zich vooral focussen op de grotere feesten.

Als het aan de gemeente ligt, gaat het verbod nog voor het einde van 2019 het verbod van kracht.