De gemeente Eindhoven, het Ster College en de Bibliotheek Eindhoven hebben een stadsplan opgesteld om de laaggeletterdheid in Eindhoven aan te pakken. De komende vier jaar wordt er aan gewerkt.

Elk jaar moeten 1700 laaggeletterde Eindhovenaren worden bereikt met het stadsplan. Zij moeten gerichte ondersteuning krijgen om hun basisvaardigheden te verbeteren.

De aanpak start in drie wijken, namelijk de Bennekel, Doornakkers en Mensfort. Daar wordt door werkgroepen in kaart gebracht wat er al gedaan wordt aan laaggeletterdheid, en wat er nog mist en kan worden gedaan.

Er zijn naar schatting tussen de 17.000 en 23.000 laaggeletterden in Eindhoven. De meesten van hen, zo'n tweederde is van oorsprong Nederlands.