Het gemeentebestuur van Eindhoven voelt er niets voor om extra weerbaarheidstrainingen op te zetten voor vrouwen.

Er zijn in de stad genoeg mogelijkheden om trainingen te volgen als vrouwen zich onveilig voelen op straat, meldt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van enkele incidenten in Eindhoven waarbij vrouwen op straat werden mishandeld. De lokale fractie van DENK had vragen gesteld over de kwestie.

In een toelichting geeft het gemeentebestuur aan dat cijfers van de politie niet duidelijk maken of er sprake is van een trend. Voor de politie vormen vrouwen geen aparte doelgroep die extra aandacht behoeft. Huiselijk geweld is wel een categorie waar specifiek naar gekeken wordt, en daar is sprake van een daling.

DENK trok aan de bel naar aanleiding van nieuwsberichten over mishandelingen. De vragen van de partij leidden ook tot kritiek, omdat zij de indruk zouden wekken dat de vrouwen zich onvoldoende verdedigd zouden hebben.