De oppositie krijgt nog weinig voor elkaar in de Eindhovense gemeenteraad, concludeert Studio040 in eigen onderzoek. Het regionale medium maakt de balans op nu de gemeenteraad een jaar actief is.

De coalitie krijgt weinig tegenwind van de oppositie, concludeert het medium aan de hand van twee factoren. Eerst werd er gekeken naar het aantal interrupties dat gedaan werd door oppositiepartijen. Ook keek Studio040 naar hoe succesvol de voorstellen, de amendementen en moties, van de oppositiepartijen waren.

Op basis van de interrupties stuit de coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA op weinig weerstand van de oppositie. De coalitiepartijen laten zich veruit het meest horen in het debat. In totaal mengden raadsleden van de vier coalitiepartijen zich 536 keer in het debat. De acht oppositiepartijen moeten het met ‘slechts’ 359 interrupties doen.

Daarnaast waren de voorstellen van de oppositie in de gemeenteraad weinig succesvol. Ongeveer een kwart van alle moties en amendementen die door raadsleden van de oppositiepartijen werden geïnitieerd, zijn ook daadwerkelijk aangenomen. Bij de coalitiepartijen bleek dit bijna veertig procent.

D66 krijgt weinig voor elkaar, ChristenUnie het meest

D66 kreeg als grootste oppositiepartij met zes zetels het minst voor elkaar, concludeert Studio040. Nog geen 12 procent van de voorstellen van de sociaal-liberalen werd aangenomen. Opmerkelijk is dat de kleinste partij, de ChristenUnie, veruit het meest succesvol bleek in de oppositie: 42 procent van alle moties en amendementen kreeg groen licht.

D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk zegt er tegen Studio040 gemengde gevoelens bij te hebben. "12 procent is niet veel. Dat komt ook omdat we in het begin van deze nieuwe periode feller waren, en stellig in wat we wilden. Je bent zoekende naar je nieuwe rol, na acht jaar meebesturen. We willen uiteindelijk iets bereiken, en dus stellen we ons nu constructiever op."

Dat maar 12 procent van de moties en amendementen wordt aangenomen, zegt volgens hem niet alles. "Soms worden voorstellen ook gewoon overgenomen door burgemeester en wethouders, zonder dat je motie in stemming wordt gebracht", zegt Verleisdonk. "We hebben wel het nodige bereikt. Bijvoorbeeld met een autismeproject dat zou stoppen, en mede na onze raadsvragen door kan gaan.’

‘Geen gestrekt been’

Collega Henk Jager van de ChristenUnie zegt tegen de Eindhovense omroep niet helemaal verrast te zijn dat de kleine partij vaak een meerderheid krijgt voor voorstellen.

"We zijn geen oppositiepartij om maar oppositie te voeren. Je gaat er niet zomaar met gestrekt been in", zegt Jager". "Als je plannen verkondigt die enorm veel geld kosten, weet je vooraf al dat het kansloos is. Ook doen we ons huiswerk vooraf goed. Dan weet je vooraf al of een voorstel kans van slagen heeft."

Versnippering

Bestuurskundige Marcel Boogers kan wel verklaren waarom oppositiepartijen soms geen deuk in een pakje boter slaan. Hij wijst naar de versnippering in de regionale politiek. "Er zijn veel fracties in de gemeenteraden die ongeveer even groot zijn. Je hebt dus brede coalities nodig om tot meerderheden te komen. Coalitiepartijen maken dan heel gedetailleerde afspraken, en houden elkaar handje dan stevig vast, en geven dan weinig ruimte aan oppositiefracties", verklaart Boogers tegen Studio040.

Boogers vindt dat de coalitiepartijen genoeg ruimte moeten bieden aan de oppositie. "Als je dat niet doet, zet je ook veel kiezers buitenspel". Verleisdonk vindt dat dit in Eindhoven beter kan. "We hebben wel wat kunnen bereiken met een aantal coalitiepartijen, bijvoorbeeld als het gaat over het herplanten van omgewaaide bomen. Maar de coalitie is rechtlijnig als het om de financiën gaat. Ook is er weinig ruimte op dossiers die zijn afgekaart in het coalitieakkoord."