Sportaccommodaties in Eindhoven mogen vanaf heden ook gebruikt worden voor andere voorzieningen. Dit heeft het college van B en W besloten.

Voorheen mochten volgens het bestemmingsplan alleen sportgerelateerde groepen en verenigingen gebruikmaken van de accommodaties. Door de verandering van de beleidsregels is het mogelijk om bijvoorbeeld taallessen te geven in een voetbalkantine.

Dit is in lijn met de wens van gemeente Eindhoven om sportaccommodaties nog efficiënter te gebruiken. 'Met het toestaan van een beperkt aantal maatschappelijke voorzieningen worden de gebruiksmogelijkheden vergroot. zegt wethouder Stijn Steenbakkers van Innovatie, Onderwijs en Sport.

Er zijn wel beperkingen opgelegd door de gemeente.

De sportaccommodaties mogen alleen gebruikt worden door niet-sporters als het om educatieve, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele voorzieningen en voorzieningen voor openbare dienstverlening en openbaar bestuur gaat. Hieronder vallen ook kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.