De gemeente Eindhoven start een proef met zogeheten beeldbrieven, waarin instructies worden gegeven aan de hand van afbeeldingen.

Het doel is om gemeentelijke brieven voor zoveel mogelijk Eindhovenaren begrijpelijk te maken. Ongeveer 15 procent van de bevolking heeft (grote) moeite met lezen.

De beeldbrief komt voort uit de motie 'Heldere communicatie' die de gemeenteraad vorig jaar september unaniem aannam.

De gemeente kent al langer het programma 'Heldere Taal'. Hiermee traint zij haar medewerkers om zoveel mogelijk in korte actieve zinnen met eenvoudige woorden te schrijven.

De eerste beeldbrief wordt vanaf juni verstuurd aan mensen van wie het paspoort of de identiteitskaart verloopt. Op de beeldbrief staat ook een QR-code. Wie de code scant, komt op een internetpagina waar je met behulp van de voorleesfunctie de inhoud van de brief kunt beluisteren.