Het GGzE kon over 2018 zwarte cijfers schrijven. De nijpende tekorten in de zorg drukken zwaar op de organisatie, maar zorgen ook voor innovatie en het schrappen van regelwerk. Dat stelt het college van bestuur in een reactie op de jaarcijfers.

Er wordt op verschillende manieren omgegaan met die financiële druk bij de GGzE, zoals door in te zetten op innovatie.

Maar deze innovatie mag nooit alleen financial driven zijn, zegt bestuurslid Marie-Louise Vossen. Vossen heeft het met name over de zogenaamde Wellshop. Daar kunnen cliënten zelf zorg kiezen en contact hebben met hun behandelaar via bijvoorbeeld videobellen.

Een andere manier waarop het GGzE probeert de drukkende financiën het hoofd te bieden, is het schrappen van regelwerk.

"We zijn nu een kwart van onze tijd en dus geld kwijt aan het volgen van regels", zegt Joep Verburgt, bestuursvoorzitter van het GGzE. We zijn van plan om een aantal dingen niet meer te doen.'

Verbugt doelt dan bijvoorbeeld op tijdsregistratie van tijd die aan cliënten wordt besteed: elk telefoontje moet worden vastgelegd.