De winternoodopvang voor daklozen permanent beschikbaar maken, is met het huidige budget veel te duur. Dat heeft de gemeente Eindhoven uitgerekend.

Op dit moment is er een regeling waarbij er winternoodopvang wordt geregeld als de gevoelstemperatuur lager is dan min 5 graden.

De gemeenteraad had gevraagd om een kostenplaatje van wanneer dergelijke opvang de hele winter door beschikbaar zou zijn. De hele winter extra bedden beschikbaar in de nachtopvang zou een kostenpost van tenminste 225.000 euro betekenen en nog 100.000 euro als die bedden op dezelfde locatie zouden moeten staan.

De bedden zijn nu nog verdeeld over twee locaties. Het gereserveerde budget is nu 60.000 euro voor winternachtopvang voor daklozen.