Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) mag niet meer bepalen welke cultuurinitiatieven subsidies krijgen, heeft de gemeente Eindhoven dinsdag bepaald. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting is daarom opgestapt.

De gemeente Eindhoven neemt die bevoegdheid af van de stichting, terwijl de stichting ooit in het leven is geroepen om cultuursubsidies in de stad te verdelen. Dat doet de gemeente, omdat de rechter heeft besloten dat stichtingen niet bevoegd zijn om subsidies uit te delen. Het stadsbestuur mag dat alleen zelf doen.

Er is gekozen voor een mandaatconstructie. Kort door de bocht beslist de gemeente Eindhoven nu over welke cultuurinitiatieven in de stad subsidie krijgen en geeft SCE daar uitvoering aan. Beslissingen met betrekking tot het 'Snelgeldfonds' mag de stichting wel blijven nemen.

De RvT is collectief afgetreden naar aanleiding van het besluit van de gemeente Eindhoven. "Veel van het werk dat in de afgelopen jaren is verzet, wordt hiermee teniet gedaan", schrijft de RvT in een reactie. Daarnaast is er bezwaar tegen de rol die de RvT zou krijgen via de mandaatconstructie, omdat het een soort verlengstuk van het stadsbestuur zou worden.