Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Eindhoven is de afgelopen jaren met bijna 50 procent toegenomen. Dat blijkt maandag uit cijfers die Studio040 heeft opgevraagd bij Veilig Thuis.

In 2016 kwamen er in Zuidoost-Brabant zo’n 3.450 meldingen binnen. In 2018 waren dat er bijna 5.100, blijkt uit de cijfers van Veilig Thuis. Dat is de organisatie waar alle meldingen binnenkomen uit 21 betrokken regiogemeenten.

De stijging in de grootste gemeente Eindhoven is fors. Zo nam het aantal meldingen van geweld tussen 2017 en 2018 met 16 procent toe, tot 1.848 in totaal. In Geldrop-Mierlo was de stijging 10 procent. In Waalre zag Veilig Thuis een stijging van bijna 34 procent, tot 87 meldingen over 2018.

Het gaat om onder meer eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling, partnergeweld en mishandeling van kinderen. Veilig Thuis ziet onder meer een toename aan partnergeweld en geweld gericht op ouderen.

Veilig Thuis: 'Stijging heeft twee hoofdoorzaken'

Volgens directeur van Veilig Thuis Judith Kuijpers heeft de stijging twee hoofdoorzaken. "Het is nu voor inwoners veel duidelijker waar ze met hun klacht terecht kunnen. Voor 2015 kwamen meldingen binnen bij verschillende organisaties zoals Bureau Jeugdzorg, huisarts of politie. Nu komen alle meldingen bij ons binnen. Ook is er door alle campagnes meer aandacht voor dit maatschappelijke probleem. Dat zien we terug in de meldingen."

Kuijpers denkt niet dat er een diepere maatschappelijke oorzaak is. "Dit soort geweld is helaas van alle tijden."

Meldingen worden eerder en vaker gedaan

Omdat er nu vaker en ook eerder wordt gemeld, denkt Kuijpers dat escalatie ook beter kan worden voorkomen. "We kunnen nu met de plegers eerder aan de slag, en de problemen aanpakken. Als je signalen eerder binnen krijgt, heb je de problemen beter in beeld en kan erger worden voorkomen."

Volgens Kuijpers kan de aanpak van huiselijk geweld in de regio nog wel beter. "We zien specifieke gevallen na verloop van tijd terugkomen. Daarom zou de samenwerking tussen alle betrokken partners beter moeten. Dan kunnen we situaties langer in de gaten houden. Bijvoorbeeld bij kindermishandeling: ga na een poosje nog eens in gesprek met ouders, school en kind."

'Melding doen blijft een grote stap voor slachtoffers'

Hoewel er veel vaker melding wordt gedaan van huiselijk geweld: het blijft een grote stap voor slachtoffers. "Er is veel schaamte. Met name volwassenen en ouderen komen er niet graag mee naar buiten", aldus Kuijpers.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.