Iets meer dan de helft van de Eindhovenaren (55 procent) wil dat er een vuurwerkverbod komt tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een enquête onder 4200 inwoners, in opdracht van de gemeenteraad.

De meesten Eindhovenaren noemen overlast als reden voor een vuurwerkverbod. Maar ook de uitstoot van fijnstof en het gevaar van vuurwerk worden genoemd.

Een iets grotere groep, 62 procent van de inwoners, wil dat er een grote vuurwerkshow komt. Op een centrale plek in de stad zou dan een professionele show te zien zijn. De show zou dan het particulier afsteken van vuurwerk gedeeltelijk of volledig kunnen vervangen.

Bijna de helft van de Eindhovenaren zegt overlast te ervaren tijdens de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om harde knallen, vuurwerkresten in de tuin of op straat, vernieling en huisdieren die gestrest zijn.

Eindhovense raad sprak al over vuurwerkvrije zones

Een kwart van de inwoners van de stad steekt zelf vuurwerk af. Het gaan dan vooral om jongeren.

Het is nog niet duidelijk wat er met de uitkomsten van de enquête wordt gedaan. Eind vorig jaar sprak een deel van de Eindhovense politiek zich uit voor vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerkshow.