De snelheidsnorm binnen de bebouwde kom in Eindhoven verandert binnenkort van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Dat blijkt na een debat hierover dinsdagavond op het stadhuis.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad vindt dat voor automobilisten 30 kilometer per uur het uitgangspunt moet zijn als maximumsnelheid binnen de bebouwde kom.

Hiermee denken onder meer PvdA, GroenLinks en D66 dat het aantal ernstige verkeersongevallen kan worden teruggedrongen. Een hoge snelheid voor auto's leidt tot zwaardere ongevallen. Verder vinden de partijen dat hiermee meer ruimte wordt geboden aan voetgangers en fietsers.

De VVD is minder enthousiast. "30 kilometer per uur is een prima maximumsnelheid in woonwijken. Maar daarbuiten is 50 kilometer per uur vaak nodig voor de doorstroming. Ook is het probleem van de verkeersveiligheid in Eindhoven niet zo groot. We hebben hier niet veel plekken waar veel ongelukken zijn, de zogeheten blackspots", zegt VVD-raadslid Tom Meylink.

Wethouder komt met lijst van wegen waar limiet verandert

Om misverstanden te voorkomen over op welke wegen de maximumsnelheid moet worden aangepast, willen GroenLinks en PvdA een lijst. Op die lijst zouden dan wegen komen te staan waar nu nog een snelheid van 50 kilometer per uur geldt, maar die dus wordt veranderd in 30 kilometer per uur. Daarbij noemen de partijen bijvoorbeeld de Wal en de Emmasingel.

Wethouder Monique List omarmt de oproep, en heeft toegezegd met een lijst te komen. Wel is ze, net als burgemeester Jorritsma, tegen extra inzet van ambtenaren om de nieuwe maximumsnelheid te handhaven.

"Daar is geen geld voor. Ik kan geen ijzer met handen breken. De prioriteiten liggen ergens anders", aldus John Jorritsma. Daarmee doelt de burgemeester onder meer op de aanpak van de criminaliteit in de stad.