Bewoners van het burgerinitiatief 'verplaats zendmasten' willen nu dat zendmasten in Eindhoven minimaal 50 meter van scholen en kinderdagverblijven staan. Eerder pleitten de initiatiefnemers voor een afstand van 400 meter, maar dit is aangepast.

Uit een raadsvergadering vorige week op het stadhuis bleek dat een afstand van 400 meter vrijwel onuitvoerbaar is, omdat veel scholen binnen die straal van een zendmast zijn gevestigd. Ook gaat de gemeente niet over de plaatsing van de masten, omdat de lokale overheid geen vergunning hiervoor hoeft af te geven.

Verder is er geen politiek draagvlak voor de minimumafstand van 400 meter.

Diverse politie fracties kunnen zich wel vinden in een afstand van 50 meter. Hiervoor zouden maar zeven masten in de stad hoeven te worden verplaatst. En, stellen de partijen, daarmee zouden veel zorgen en onrust bij bewoners kunnen worden weggenomen.

Bewoners vermoeden dat straling schadelijk is voor gezondheid

Wethouder Van der Meer gaf ook al aan dat hij zijn best wil doen om providers te overtuigen de zeven masten te verplaatsen, en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe masten binnen een straal van 50 meter van scholen worden geplaatst. De bewoners hebben hun eisen in hun burgerinitiatief hierop nu aangepast.

De bewoners zijn bezorgd, omdat ze vermoeden dat de straling van zendmasten schadelijk kan zijn voor de gezondheid, bij uitstek voor jonge kinderen. De wetenschap is niet eenduidig over de gevolgen voor de gezondheid, vooral als het om de lange termijn gaat.

Wel geven GGD en Rijksoverheid aan dat er op dit moment geen reden tot zorg is.