Waterschap De Dommel heeft het beregenen van grasland met grondwater verboden in de regio. Het verbod geldt van 1 april tot en met 1 juni voor alle agrariërs en grondeigenaren in onder meer Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre.

Volgens het waterschap is het grondwaterpeil op de hoge zandgronden nog steeds te laag. Het verbod geldt niet voor de akkerbouw, maar bijvoorbeeld wel voor veehouders.

Het waterschap maakt zich zorgen over het grondwaterpeil omdat de lente droger begint dan vorig jaar. Daarnaast is de stand van het grondwater in dit gebied afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt. Extra wateraanvoer vanuit de grote rivieren naar het Dommelgebied is niet mogelijk.

Na de droogte van vorig jaar is er te weinig regen gevallen om op de hoge zandgronden het tekort aan te vullen. Ook hebben de hellende zandgronden tussen Tilburg en Eindhoven de eigenschap dat het water er snel wegstroomt. Daarom houdt Waterschap De Dommel het grondwaterpeil scherp in de gaten.