Er zijn grote verschillen in de regio Eindhoven hoe sportclubs omgaan om seksuele intimidatie. Grofweg de helft van de verenigingen heeft actief beleid om intimidatie tegen te gaan. De andere helft doet weinig tot niets. Dat blijkt uit een enquête die Studio040 hield onder sportclubs in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre.

Studio040 verstuurde de enquête naar 120 sportverenigingen. 47 verenigingen vulden de vragenlijst in: 32 uit Eindhoven, 13 uit Geldrop-Mierlo en 2 Waalrese sportclubs.

Ongeveer de helft van de verenigingen die reageerden, vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan als er een nieuwe vrijwilliger of jeugdtrainer wordt aangesteld. De ander helft doet dat niet, of is er nog mee bezig.

Hetzelfde beeld is er te zien bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon: iemand binnen de club waar leden terecht kunnen als er daadwerkelijk een incident speelt. Zo heeft bijna de helft van de clubs een vertrouwenspersoon. De andere helft van de verenigingen heeft die niet of nog niet.

Helft van clubs informeert naar gedrag coach vorige vereniging

Ook als het gaat om navraag bij andere verenigingen is er een duidelijke tweedeling. Zo’n 50 procent van de clubs informeert naar het gedrag van een bestuurder of coach bij een vorige vereniging. De andere helft doet dit niet, of is er nog mee bezig.

Eerder bleek uit landelijk onderzoek in opdracht van sportkoepel NOC/NSF dat zo’n 12 procent van de verenigingen te maken heeft met seksuele intimidatie. Uit de enquête van Studio040 komt eenzelfde beeld naar voren. Zes van de 47 sportclubs die de vragenlijst invulden, hebben de afgelopen jaren te maken gehad met ongepast gedrag. Dat kan één keer zijn geweest, een paar clubs hebben dit meerdere keren meegemaakt.

60 procent van de respondenten zegt dat er op de vereniging nooit een incident is geweest, bijna een kwart zegt het niet te weten of er iets speelt of heeft gespeeld. Ook de aanpak van verenigingen wat ze met een geval van seksueel geweld of intimidatie doen loopt sterk uiteen. Het varieert van aangifte doen bij de politie, schorsen van de dader, in gesprek met dader en slachtoffer en de casus voorleggen aan een tuchtcommissie of sportbond.

Wethouder: Gebrek actief beleid is zorgelijk

Het is zorgelijk dat er bij veel sportverenigingen in Eindhoven en omgeving geen actief beleid wordt gevoerd rond seksuele intimidatie. Dat stelt wethouder Stijn Steenbakkers.

De Eindhovense wethouder wil daarom kijken hoe hij de verenigingen de komende tijd extra kan ondersteunen. "Ik zal hier extra aandacht voor vragen. Ambtenaren gaan clubs verder aansporen hiermee aan de slag te gaan. Daarna zijn er bijeenkomsten over het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag", aldus Steenbakkers.

Hij wil de clubs dus extra ondersteunen bij de aanpak van seksuele intimidatie, maar wil niet dat de overheid dit beleid overneemt. "Het is een eigen verantwoordelijkheid van de club, niet van de gemeente."