Gemeente Nuenen heeft zich als eerste gemeente uitgesproken voor financiële steun aan het Muziekgebouw in Eindhoven.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad (ED). De gemeenteraad van Nuenen is bereid om bij te dragen aan het dichten van het gapend gat op de begroting van het Muziekgebouw Eindhoven (MGE).

Al jaren kampt het MGE met een structureel tekort van zeker een half miljoen euro. De VVD-fractie in de gemeenteraad van Nuenen heeft het initiatief genomen.

De motie waarin de VVD tot financiële hulp riep is unaniem door de Nuenense raad aangenomen. Hoeveel financiële steun de Nuenense gemeenteraad geeft is nog onbekend.

Ook is het nog niet duidelijk of het om een eenmalige bijdrage gaat of om een jaarlijkse bijdrage aan de begroting. Het ED meldt ook dat er mogelijk nog meer regiogemeenten met soortgelijke moties volgen.