Het college van burgemeesters en wethouders is niet van plan zendmasten in Eindhoven te verplaatsen om daarmee tegemoet te komen aan een burgerinitiatief dat was ingediend. Er is geen bewijs voor de schadelijke effecten van straling van zendmasten, laat het college donderdag weten in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens het college levert het verplaatsen van zendmasten daarentegen wel een boel problemen op voor de bereikbaarheid.

Een groep Eindhovenaren wil met een burgerinitiatief een minimumafstand voor zendmasten die in de buurt van scholen zijn geplaatst, namelijk buiten een straal van vierhonderd meter. Ze zijn bang dat de masten gezondheidsschade aanrichten bij met name jonge kinderen.

Maar zo'n plan is onhaalbaar, zegt het college. In de eerste plaats omdat het voor de gemeente naar eigen zeggen niet makkelijk is om zomaar zendmasten ergens anders neer te zetten. Maar ook omdat het volgens het college praktisch zou betekenen dat alle zendmasten aan de rand van de stad zouden moeten komen staan. En dat zou de mobiele bereikbaarheid en de zendsterkte niet ten goede komen. En dan wegen de maatschappelijke voordelen van die mobiele bereikbaarheid, zwaarder dan niet aangetoonde negatieve gezondheidseffecten, zegt het stadsbestuur.

Tijdens een informatieavond liet een ambtenaar van de gemeente nog doorschemeren dat een straal van vierhonderd meter wellicht wat veel was, maar dat een kleiner gebied van bijvoorbeeld vijftig meter eventueel haalbaarder zou zijn. Maar ook daar lijkt het college dus niets voor te voelen.