Wethouder Monique List (mobiliteit) stelt dat de groeistop die een meerderheid van de Tweede Kamer wil voor Eindhoven Airport geen recht doet aan de gesprekken die de luchthaven hierover met bewoners en regiogemeenten heeft.

Volgens List wordt er op dit moment een zorgvuldig proces doorlopen, met alle betrokken organisaties, van regiogemeenten en Eindhoven Airport, tot omwonenden en milieuorganisaties. Samen zijn ze, onder leiding van oud-staatssecretaris Van Geel, al maanden in overleg om tot een gemeenschappelijk advies te komen over de groei van Eindhoven Airport.

"Het scenario 'groei', maar ook 'geen groei' wordt daarin meegenomen. Met die proefcasus gaan we gewoon door. Laten we het advies nu eerst afwachten."

VVD'er Tom Meylink, raadslid van de grootste partij in Eindhoven, is het daarmee eens. "Ik ben verbaasd. Blijkbaar zijn ze in Den Haag niet op de hoogte van het mooie proces van samenspraak dat we hier doorlopen. Daar gaan ze nu doorheen. Je moet 't wel een kans geven."

'Groei legt grote druk op omwonenden'

Coalitiepartner GroenLinks staat er anders in, en juicht het standpunt van de meerderheid van de Tweede Kamer toe. "Groei legt een hele grote druk op de omwonenden, met veel fijnstof en geluidsoverlast. Ik ben blij dat dit nu gehoord wordt in Den Haag", meldt fractievoorzitter Rik Thijs.

Als het aan GroenLinks ligt, gaat de groei van de regionale luchthaven er ook voor de lange termijn niet komen. "Alleen als groei gepaard gaat met minder CO2-uitstoot, minder fijnstof en geluidsoverlast, dan zijn we positief. Maar dat gaat de komende tien jaar niet gebeuren. We moeten anders kijken naar de luchtvaart, en meer inzetten op treinverkeer", zegt Thijs.