Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft besloten het fusieproces van Eindhoven en Nuenen stop te zetten.

Over de fusie is jarenlang overlegd. Nuenen moest van de provincie fuseren omdat er al jarenlang te weinig bestuurskracht zou zijn.

Ook Nuenen besloot in 2017 dat het wilde fuseren met een buurgemeente. Daarbij kon Nuenen kiezen uit Eindhoven of Son en Breugel, maar Son wilde niet praten over een fusie.

Het provinciebestuur had een beslissing over de fusie op de lange baan geschoven. Dat gebeurde nadat een grote meerderheid van de inwoners van Nuenen in een referendum tegen de fusie stemde. Bovendien ontstond er grote onzekerheid of de plannen wel door de Tweede en Eerste Kamer zouden worden overgenomen.

Kabinet moest meer duidelijkheid geven over regels fusies

Op 30 november maakte Gedeputeerde Spierings bekend dat er pas verder over besloten zou worden als het kabinet meer duidelijkheid zou geven over de regels voor dergelijke fusies.

Het besluit de besluitvorming op de lange baan te schuiven, werd ook gezien als manier om te voorkomen dat de Brabantse coalitie uit elkaar zou vallen. VVD, D66 en PvdA wilden namelijk doorgaan met het fusieproces, terwijl de SP ermee wilde stoppen naar aanleiding van het referendum.

1500 handtekeningen opgehaald bij burgerinitiatief

Actievoerders in Nuenen tegen de fusie wilden niet langer wachten op een beslissing. Bij een burgerinitiatief werden ruim 1500 handtekeningen opgehaald. Dat was genoeg om het onderwerp op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Een ruime meerderheid stemde voor het stopzetten van de procedure. 32 Statenleden stemden voor, 20 tegen.