Het stadsbestuur heeft besloten dat er in 2020, na de werkzaamheden, toch weer over de Vestdijk door het centrum in Eindhoven gereden kan worden. De knip ter hoogte van de Ten Hagestraat wordt uit het ontwerp gehaald.

Onafhankelijk onderzoek geeft aan dat het op basis van prognoses mogelijk moet zijn om zonder de knip te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU.

Door verschoning van het wagenpark, minder verkeer door de versmalling van twee naar een rijstrook en een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, lijkt het mogelijk dat de concentratie stikstofdioxide in 2020 tot onder de grenswaarde daalt.

De vestdijk zou eerst deels afgesloten worden voor autoverkeer, voor betere luchtkwaliteit en een autoluwe binnenstad. Die maatregel is nu dus teruggedraaid door het nieuwe stadsbestuur.

Er komt voor het einde van het jaar een integraal 'Ontwikkelplan Centrum'. Daarin wordt 2025 aangegeven als het jaar waarin de Eindhovense binnenstad alleen nog toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

Nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit

In 2021 doet TNO opnieuw onderzoek naar de luchtkwaliteit op de Vestdijk. De onderzoeksinstelling geeft namelijk aan dat de kans 'sterk aanwezig is' dat de luchtkwaliteit niet sterk genoeg verbetert, omdat het wagenpark bijvoorbeeld niet snel genoeg schoner wordt.

Mocht uit dat nieuwe onderzoek blijken dat de luchtkwaliteit nog niet goed genoeg is, dan wordt de knip alsnog gerealiseerd.

Het stadsbestuur benadrukt dat de Vestdijk nog steeds een "aantrekkelijke groene stadsboulevard" wordt, ook zonder knip. Het moet een straat worden met volop ruimte voor voetgangers en fietsers, eentje waar bezoekers van Eindhoven graag verblijven.