Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) was niet bevoegd om de subsidie van Bibliotheek Eindhoven te korten, oordeelt de Raad van State (RvS).

Die uitspraak bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank in Den Bosch. Het bezwaar van de bibliotheek op het korten van de subsidie van een miljoen euro in vier jaar tijd is opnieuw gegrond verklaard. De bibliotheek vond dat ze niet genoeg subsidie had gekregen.

De uitspraak heeft meer raakvlakken op het gebied van subsidies aan culturele instellingen in de stad. Volgens de Raad van State laat het gemeentebestuur een stichting in Eindhoven die daartoe niet bevoegd is subsidies uitkeren. Er ontbreekt een wettelijk voorschrift.