De Vestdijk in het centrum van Eindhoven moet omgevormd worden van een drukke verkeersweg naar een stadsboulevard met terrasjes en veel groen. De eerste aanzet naar die metamorfose is nu gemaakt met de aanplanting van nieuwe bomen.

Het zijn verschillende soorten bomen, die nu zijn neergezet op het stuk van tussen de Dommelstraat en het 18 Septemberplein.

Het is de bedoeling dat de hele laan straks van groen voorzien is. Om de plannen te realiseren, wordt de weg versmald.

De vernieuwde Vestdijk moet begin 2020 klaar zijn.