Het aantal klachten over de geluidshinder rondom Eindhoven Airport is in 2018 flink gestegen. In totaal kwamen er bijna 45.000 meldingen binnen, 50 procent meer ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit de kwartaalrapportage van Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), die advies geeft over geluidhinder rond militaire vliegbases.

Vooral ten noorden van de luchthaven werd er lawaai ervaren. Het aantal klagers is gestegen, eveneens als het aantal keer dat omwonenden een klacht indiende. Zo is in te rapportage te zien dat zes mensen verantwoordelijk waren voor zo'n 3500 klachten.

Vooral uit Son en Breugel kwamen meer klachten binnen. Hetzelfde geldt voor Waalre en Veldhoven. In Acht en de Eindhovense wijk Achtse Barrier wordt de meeste overlast ervaren. Het Bewonersplatform Woensel-Noord vindt daarom dat er vaker vliegtuigen moeten opstijgen richting het zuiden.

Dit jaar besluit over groei Eindhoven Airport


Dit jaar moet er een besluit worden genomen over de groei van Eindhoven Airport. Vanaf 2020 geldt een nieuw plafond. Nu staat dat op 43.000 vliegbewegingen per jaar. Bewoners en milieuorganisaties willen geen verdere groei.

De luchthaven en het bedrijfsleven zien dat anders. Er liggen ook groeiscenario's van 55.000, 73.000 en 100.000 vluchten per jaar. Er wordt gewerkt aan een advies, met inbreng van bewoners, milieuorganisaties, gemeenten en de luchthaven. Uiteindelijk hakt de minister de knoop door.