De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) start na de zomer met een fabriekje voor het verbranden van ijzerpoeder op het terrein van Metalot in Budel.

De verbranding van metaalpoeder kan als een duurzaam alternatief voor kolen dienen. De TU/e werkt al jaren in een lab aan de techniek, maar inmiddels is de techniek het lab ontstegen, aldus de universiteit.

Bij de verbranding van metaalpoeder komt veel warmte vrij, die gebruikt kan worden bij stoomproductie in de industrie, als alternatief voor kolen in kolencentrales en als brandstof voor vrachtauto's en schepen.

Het verbrandingsproduct roestpoeder wordt opgevangen en kan met behulp van duurzame energie weer omgezet worden tot metaalpoeder. In 2018 maakte een team van TU/e-studenten al een demonstratiemodel dat in staat is om ijzerpoeder te verbranden, stoom te produceren en elektriciteit op te wekken.

Het onderzoeksteam zal de installatie de komende twee jaar testen. Om het project mogelijk te maken dragen provincie en bedrijfsleven bij.

"De energietransitie vraagt om opslag van energie, het liefst in CO2-vrije brandstoffen. Metaalpoeder lijkt zeer kansrijk, omdat het makkelijk en veilig op te slaan en te vervoeren is", aldus provinciebestuurder Anne-Marie Spierings.