Omdat ook dit schooljaar vanwege de coronaperikelen "anders loopt dan normaal" mogen eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs, net als de lichting van vorig jaar, een cijfer wegstrepen. Dat meldt minister Dennis Wiersma (Onderwijs) maandag.

"De middelbareschooltijd, die voor sommige leerlingen voor meer dan de helft samenviel met de pandemie, heeft genoeg hordes gekend. Daarom wil ik de eindexamenleerlingen dit jaar dezelfde kansen geven als de lichting van vorig jaar", schrijft de minister.

Vanwege lesuitval als gevolg van quarantaineregeling zaten leerlingen net als vorig jaar vaker thuis dan anders. Daarbij gingen de scholen voor de kerstvakantie een week eerder dicht vanwege de oplopende coronacijfers.

De gevolgen hebben volgens de minister niet alleen hun weerslag op de eindexamenperiode, maar ook op de mentale gesteldheid van leerlingen en docenten. Om de eindexamenleerlingen niet nog verder de dupe te laten worden van het coronabeleid, mogen havo- en vwo-leerlingen één niet-kernvak laten vallen.

Het mag dus geen vak als Nederlands, Engels of wiskunde zijn en het wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. In dat geval telt het cijfer niet mee voor het bepalen van de uitslag, maar blijft het wel op de cijferlijst staan.

Vanwege het coronaoponthoud was in december al besloten dat examenleerlingen twee herkansingen mochten doen. Ook werd er een extra tijdvak ingeruimd, waardoor scholieren hun examens konden spreiden.

De zogenoemde duimregeling, waarbij leerlingen één niet-kernvak mogen laten vallen, zou eerst niet terugkomen. Leerlingen zouden namelijk "te calculerend" hun examens ingaan en alvast uitstippelen welke onvoldoende ze wegstrepen.