De middelbare scholieren die na het doen van hun eindexamen nog geen diploma hebben behaald, beginnen maandag aan het tweede deel van de eindexamens, het tweede tijdvak. Sommige leerlingen herkansen dan de vakken waarvoor ze bijvoorbeeld eerder een onvoldoende hadden. De ruim 40.000 vmbo-basis- en kaderleerlingen krijgen pas woensdag de uitslag.

Bijna 200.000 middelbare scholieren doen dit jaar eindexamen. De eerste toetsen waren op 17 mei. Afgelopen donderdag hoorden de leerlingen of ze al geslaagd waren en of ze de vlag konden uitsteken met de schooltas eraan. Het is niet bekend hoeveel middelbare scholieren nu al klaar zijn en vakantie kunnen vieren.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zegt dat een grote groep leerlingen alle vakken in het eerste tijdvak heeft gedaan. Deze scholieren hebben hooguit nog de herkansingen voor de boeg. Anderen spreiden hun examen over twee tijdvakken.

Zo hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden. De overheid heeft ze die mogelijkheid gegeven omdat de laatste twee schooljaren van de kinderen zijn overschaduwd door de corona-uitbraak en lockdowns.

Vmbo-basis- en kaderleerlingen krijgen woensdag uitslag

De vmbo-basis- en kaderleerlingen krijgen woensdag pas de uitslag. Deze groep is ook al in april begonnen aan de praktijkexamens. Maar deze groep werkt niet met twee vaste tijdvakken. Herexamens voor leerlingen van deze groep kunnen scholen zelf direct inplannen, als iemand niet geslaagd is.

De herexamens voor deze groep moeten wel worden afgenomen voor 23 juli. Het gaat om 15.000 basisleerlingen en 27.000 kaderleerlingen. Van deze groep doet 98 procent het examen digitaal, 2 procent maakt de toetsen nog op papier.

Tweede tijdvak begint met Nederlands

Het tweede tijdvak voor de middelbare scholieren begint met de eindexamens Nederlands (vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg), Frans (havo), Nederlands en muziek (beide vwo). Dit tijdvak loopt tot 25 juni. Op 2 juli krijgen ze de uitslagen te horen van de school. De laatste periode, het derde tijdvak, loopt van 6 tot en met 9 juli. Dan kunnen de leerlingen weer herkansen. Op 15 juli horen de laatste scholieren of ze geslaagd zijn.

Vanwege de coronamaatregelen is niet alleen de planning van de eindexamens aangepast, de regels zijn ook veranderd. Leerlingen hebben de mogelijkheid om twee vakken te herkansen, één meer dan anders. Bovendien mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen, als dat het verschil maakt tussen zakken of slagen. Het cijfer staat wel op de cijferlijst en de mogelijkheid geldt niet voor een kernvak, zoals Nederlands.