Terwijl een groot deel van de examenkandidaten al vakantie heeft, moesten 11.172 vwo-leerlingen dinsdagmiddag nog blokken voor het examen m&o. Het was een pittig examen, is het algemene oordeel van scholieren. "Over sommige vragen heb ik wel een half uur nagedacht", verzucht Suzanne Verhoef (18).

Ook Anne Kock (18) vond het een lastig examen. "Het ging oké, maar het was wel een stuk moeilijker dan ik had verwacht." Ze vond dat er in verhouding veel rekenvragen in zaten. "Theorie ligt mij wat beter, dus dat was wel jammer." Thomas van der Knaap (19) viel dit ook op. "Het was veel rekenen, maar over het algemeen vond ik het goed te doen."

Docent Frank Hordijk vond de verhouding tussen rekenen en theorie "wel prima". Sowieso was hij blij met het examen. "Het was een mooi, evenwichtig examen met een goede spreiding van de onderwerpen."

Wel heeft hij een paar foutjes opgemerkt in het examen. "Dat vind ik storend. In een vraag stond er iets aangegeven in euro's, maar dat had 'miljoenen euro's' moeten zijn. En als je bij informatiebron 5 een controleberekening wilde doen op de judomatten, kwam er een verschil uit van 1.000 euro."

De docent zegt dat hij geen klacht gaat indienen, maar dat hij het wel gaat bespreken met zijn m&o-collega's. "Dan komt er ofwel een aanvulling op het correctievoorschrift of we houden er zelf rekening mee in onze beoordeling." Een aantal kandidaten merkte de fout ook op.

Moeite met vraag over bezettingsresultaat

Verhoef had vooral moeite met een vraag over het verwachte bezettingsresultaat. "Bij die vraag moest je een lijn tekenen op de uitwerkbijlage, maar die vond ik onduidelijk. Er stonden al twee lijnen en ik snapte niet zo goed wat er nou van me verwacht werd." Toch gaat ze geen klacht over die vraag indienen. "Ik denk eigenlijk dat het meer aan mijn eigen kennis lag dan aan de vraag."

De theoretische vragen vond ze wel goed te doen. "Die waren wel prima en algemeen. Vanwege tijdsdruk heb ik die wel een beetje af moeten raffelen, dus dat is jammer." Van der Knaap en Kock vonden de theorievragen ook goed te doen.

Dividend met een onverwachte context

De vraag over dividend in het examen was een vraag met een andere context dan Kock had verwacht. "In oefenexamens ging het vaak over stockdividend, cashdividend of dividendbelasting. Nu ging het over rentabiliteit en de vraagstelling was ook anders."

Over het algemeen vond Kock dit examen moeilijker dan examens van voorgaande jaren. "Ik had vanochtend nog het examen van het eerste tijdvak van 2018 gemaakt en die vond ik makkelijker dan dit examen." Hordijk kwam juist tot een tegenovergestelde conclusie. "Ik vond het iets makkelijker dan vorig jaar. Leerlingen die ik heb gesproken, waren het hier niet allemaal mee eens, maar mijn indruk is dat het goed te doen was. Ik geef het examen, los van die kleine foutjes, een acht."

Geen verrassingen in het examen

De scholieren vonden ook niet dat er onverwachte of verrassende dingen in zaten. "Er zaten balansen in, een vraag over baten en lasten en over ontvangsten en uitgaven", vertelt Van der Knaap. "Allemaal dingen die je kunt verwachten."

Kock is het hiermee eens, maar vindt wel dat de opgaven net iets moeilijker waren dan normaal. "Ik ben niets tegengekomen waarvan ik dacht: hier heb ik nog nooit van gehoord."

De laatste vraag was een fijne afsluiter voor Kock. "Die ging over een bedrijf dat failliet ging. De bezittingen van het bedrijf werden verdeeld en dan krijgen verschillende schuldeisers hun aandeel in een bepaalde volgorde. Eerst kwam de hypotheek, daarna de Belastingdienst en sociale premies. We moesten uiteindelijk berekenen hoeveel geld overbleef voor de overige partijen. Dit was een duidelijke opgave die je goed stap voor stap kon uitrekenen."