De 12.083 havisten die woensdagmiddag Frans op het programma hadden staan, moesten hard doorwerken. Veel leerlingen kwamen niet uit met de tijd en het examen bevatte volgens de scholieren lastige teksten. "Het was echt vreselijk. Niemand was eerder klaar en er kwamen te veel moeilijke woorden in voor", vertelt Tom Fleuren (18).

Sanne van Berkel (17) noemt het een heftig examen "Er zaten echt vervelende teksten in en met de 45 vragen was het echt 'kapotlang'." Fleuren was ook aan het worstelen met de tijd. "Na een uur was ik bij vraag 12. De teksten begreep ik op zich wel. Maar om de vragen eraan te koppelen, vond ik echt heel lastig."

Swannet van den Akker, docent Frans op het RSG Magister Alvinus in Sneek, vermoedt dan ook dat heel Nederland tot het eind in de examenzaal heeft gezeten. "De leerlingen werden absoluut niet in de watten gelegd met een leuk binnenkomertje, maar moesten gelijk aan de bak. Bijna alle teksten waren meer dan één bladzijde lang en dan moet je echt wel even doorzetten. Het zou me niks verbazen als leerlingen het niet af hebben gekregen."

'Tekst over vrouwen IT was ingewikkeld'

Jochem van der Schaaf (17) vond de onderwerpen in het examen vaag en de teksten moeilijker dan verwacht. "Vooral tekst 5 over vrouwen en IT vond ik ingewikkeld." Ook Fleuren noemt deze tekst samen met tekst 7 erg moeilijk. "Ik heb echt heel veel moeten opzoeken in mijn woordenboek en ook kwam ik veel signaalwoorden tegen die ik niet herkende."

Van den Akker bevestigt dat scholieren die de signaalwoorden goed kenden minder problemen moeten hebben gehad met het examen. "Het hele vocabulaire van de afgelopen vijf jaar kwam erin terug. Dus als je dat hebt bijgehouden, kwam je wel soepeler door het examen heen."

Over de tekstonderwerpen is de docent positief. "Het examen start met Napoleon en ook twee teksten gaan over Parijs. Wie wil dat nou niet in een examen Frans?" Ook tekst 7 over perfectie van het uiterlijk noemt Van den Akker actueel en interessant.

Wel kan ze begrijpen dat tekst 5 over vrouwen in de IT lastig gevonden werd. "Teksten over nieuwe digitale middelen zijn altijd wat moeilijker, omdat leerlingen zich daar minder goed een voorstelling van kunnen maken. Maar de vragen over de tekst zouden te doen moeten zijn."

Relatief veel open vragen in het examen

Fleuren benadrukt dat er veel open vragen in het examen zaten. Ook Van der Schaaf en Van Berkel benoemen dit. "In het begin was er echt om de twee meerkeuzevragen een open vraag. Die antwoorden waren dan ook niet makkelijk te vinden", vertelt ze.

Van der Schaaf heeft dan ook regelmatig gebruikgemaakt van zijn woordenboek. Om voor dit vak te slagen, heeft hij een 4,5 nodig. Van der Schaaf twijfelt of hij dat gehaald heeft. Fleuren weet niet of hij het examen wel durft na te kijken. "Zelfs mensen die goed zijn in Frans, vonden het moeilijk."

De klachten stromen binnen

En zij waren niet de enigen. Ook bij de klachtenlijn van het LAKS merken ze dat de havisten het examen niet makkelijk vonden. De klachten stromen op hoog tempo binnen. Een uur na het examen hadden al zo'n tweeduizend leerlingen hun beklag gedaan op Examenklacht.nl. Inmiddels staat de teller op meer dan drieduizend.

Er wordt vooral geklaagd over het examen als geheel en de moeilijkheidsgraad. Dit wordt ondersteund door antwoorden op de poll: 55 procent stelde dat het examen 'slecht' ging.