"Het was een ramp", verzucht de achttienjarige Sanne Veltman wanhopig na het vwo-examen Duits. Ze is niet de enige die dinsdagochtend teleurgesteld de examenzaal verliet. In totaal maakten 23.118 vwo'ers het examen Duits en inmiddels zijn er al zo'n zeshonderd klachten binnengekomen.

Ook Jan-Willem van Ooijen (18) vond het een pittig examen. "Er zaten teksten in over vakanties, cybersecurity en kunst. Het waren lange teksten met veel moeilijke woorden. Daardoor heb ik veel op moeten zoeken in mijn woordenboek."

Vooral de tekst over vakanties vond de vwo'er lastig. "Die ging over hoe Duitsers vroeger op vakantie gingen en wat er nu anders is. Ik begreep daar niet veel van."

Veltman vond de tekst over cybersecurity niet te doen. "Normaal gaan teksten over herkenbare onderwerpen zoals sociale media, maar toen kwam die tekst over cyberaanvallen. Ik begreep het niet, ik wist echt niet waar het over ging."

Ook heeft ze, net als Van Ooijen, veel moeten opzoeken. "Dat kost zo veel tijd. Ik heb de laatste acht of tien vragen ook niet kunnen invullen en gewoon snel wat aangekruist."

Scholieren in tijdnood door 'lastige, onduidelijke vragen'

De tijd speelde ook Suzanne Verhoef (18) parten. "Bijna iedereen bleef zitten tot het einde", vertelt ze. "Een vriendin heeft tien vragen niet ingevuld, dat is wel veel."

Ze vond het examen niet per se te lang, maar wel heel moeilijk. "Ik vond de vragen lastig en onduidelijk. Er waren veel vragen waarbij er twee mogelijkheden als antwoord pasten. Dat kan dus goed uitpakken, maar ook slecht."

Ook docent vindt enkele vragen erg lastig

Docent Marloes Derksen herkent de problemen van de scholieren. "De teksten vond ik best prima te lezen, maar sommige vragen waren overdreven moeilijk en omslachtig. Je moest soms honderd keer lezen om te begrijpen wat ze nu eigenlijk wilden weten."

Onder andere de vragen bij tekst vier vond de docent lastig. "Die ging over kunst, en daar zaten veel lange zinnen in. Het ging over twee kunstenaars; de ene heette Doig en de andere Doige. Ik kan me voorstellen dat leerlingen die al stijf stonden van de zenuwen dat verschil niet zagen. Als je dat over het hoofd ziet, begrijp je de hele tekst niet."

Eén vraag in het bijzonder over die tekst vond Derksen lastig. "Bij vraag tien moest je twee verklaringen uit de tekst halen waarom iets met name 'oudere meesters' treft. Ik kon er maar één vinden. Als ik die tweede al niet kan vinden, hoe moeten leerlingen dat dan wel kunnen?"

Dat was precies de vraag waar Martijn Verbruggen (18) ook mee worstelde. "Het was een open vraag waarbij je twee redenen moest geven. Die tweede kon ik niet vinden, dus die vond ik heel lastig."

Klachtenaantal bij LAKS loopt snel op

Vwo'er Verhoef gaat een klacht indienen over de onduidelijkheid van de vragen. Veltman gokt dat ze een herkansing voor Duits moet inzetten.

Bij het LAKS druppelen al wat klachten binnen. Het zijn er op dit moment zeshonderd, maar de verwachting is dat dit aantal na afloop van de middagexamens nog zal oplopen.