Vanaf donderdag zijn gymzalen door het hele land twee weken lang gevuld met zenuwachtige eindexamenkandidaten. In totaal nemen 217.285 scholieren deel aan de centrale examens.

Havisten beginnen donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur met het eindexamen filosofie, terwijl vwo-leerlingen het examen Grieks krijgen voorgeschoteld.

Donderdag beginnen vmbo-kb'ers om 13.30 uur aan het eindexamen biologie. Op datzelfde tijdstip starten vmbo-bb'ers met het examen Nederlands.

Voor havo-leerlingen staat 's middags het examen wiskunde A en B op het programma en moeten vwo'ers zich buigen over het examen scheikunde.

Niet alle eindexamenkandidaten moeten meteen in actie komen op de eerste dag. Niet alle vwo'ers hebben namelijk Grieks en/of scheikunde. Hetzelfde geldt voor kandidaten van het vmbo-kb en -gt, die geen biologie hebben.

Eindexamenkandidaten per onderwijsniveau

  • vmbo: 112.663 kandidaten
  • havo: 62.666 kandidaten
  • vwo: 42.602 kandidaten