De opgaven en de correctievoorschriften van een centraal eindexamen voor vmbo-leerlingen zijn vorige week gestolen uit de auto van een docent, schrijft onderwijsminister Arie Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De examens werden buitgemaakt tijdens een reeks auto-inbraken op vrijdag 19 april. In de auto van de docent lag een tas met daarin examendocumenten voor het vmbo.

De docent heeft aangifte gedaan, maar de gestolen documenten zijn nog niet terug. Het is niet bekend waar de diefstal plaatsvond.

Het gaat om een zogenoemd centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vak Zorg en Welzijn, dat niet overal tegelijk wordt afgenomen. Scholen hebben daar van 1 april tot 5 juli de tijd voor. Het cspe bestaat uit verschillende praktijkgerichte en theoretische onderdelen.

Scholen moeten andere versie gebruiken

Van dergelijke examens bestaan twee versies, die gelijk over de scholen worden verdeeld. Scholen waar het examen nog moet worden afgenomen, moeten vanaf 6 mei (het einde van de meivakantie) de andere versie gebruiken.

Voor leerlingen die het examen al hebben gemaakt, heeft de diefstal volgens Slob geen gevolgen.

Extra organisatielast door maatregel

Minister Slob stelt het incident te betreuren gezien de mogelijke impact op scholen en leerlingen.

"Voor scholen brengt dit wel de nodige extra organisatielast met zich mee", aldus Slob. "Een deel van de examinatoren zal zich op korte termijn moeten gaan voorbereiden op de afname van een andere versie van het cspe en dat vraagt wellicht ook aanpassing van de afnameroosters in scholen. Ik begrijp dat dat geen gemakkelijke opgave kan zijn."