Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft dit jaar minder klachten gekregen over het eindexamen dan in voorgaande jaren. De teller bleef steken op 177.000. Een jaar eerder kwamen er ruim 189.000 klachten binnen, en in 2016 kreeg het LAKS nog 204.000 klachten.

Volgens het LAKS tonen de cijfers dat niet alleen de examens beter zijn geworden, maar ook dat de tevredenheid van scholieren is toegenomen. ''Reden voor een feestje."

Uit de cijfers blijkt echter ook dat de klachtenlijn nog steeds nodig is. Zo kreeg het LAKS bijna 100 meldingen over surveillanten die hakken droegen en in totaal 4700 meldingen van geluidsoverlast.

Over één opgave werd bijzonder vaak geklaagd: de tokkelbaanopgave in het examen wiskunde voor vmbo-tl/gl. Maar liefst 3500 leerlingen dienden een klacht in. Het LAKS heeft op basis van deze klacht al contact gelegd met de vakvereniging voor wiskundedocenten.

Klagen bij LAKS, werkt dat wel?
60
Klagen bij LAKS, werkt dat wel?