De vlag kan uit of er moet opnieuw de studieboeken ingedoken worden. Donderdag horen de eindexamenleerlingen of ze geslaagd of gezakt zijn, of volgende week aan de herexamens moeten.

Ruim 200.000 leerlingen hebben dit jaar eindexamen gedaan. De meesten zitten op het vmbo (110.270), de rest doet examen havo (57.580) of vwo (38.450).

Er kwam dit jaar een recordaantal klachten binnen over de examens: ruim 159.000. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) speelt de klachten door naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Sommige klachten worden besproken door dit college en de Inspectie van het Onderwijs.

Het CvTE spreekt van een goed verlopen examen- en afnameperiode. ''Dankzij de medewerking van de scholen konden de examens in de meivakantie, slechts enkele dagen voor aanvang worden bezorgd. Daardoor lagen ze maar kort in de kluizen en brandkasten op de scholen", schrijft het college.

Twee jaar geleden werden 27 eindexamens gestolen uit een kluiskamer van een Rotterdamse middelbare school. Dat was de grootste fraude met eindexamens ooit in Nederland.

Het vwo-examen Frans moest zelfs voor alle leerlingen in heel Nederland verplaatst worden, omdat het vooraf al op internet verscheen. Sindsdien is de bezorging en verpakking van eindexamens een stuk strenger geworden.