Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maakte donderdag deel uit van het belpanel dat klachten aanneemt van eindexamenkandidaten van het Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

LAKS heeft tot nu toe ruim 135.000 klachten gekregen over de eindexamens. Het waren er donderdagavond al meer dan in de hele examenperiode vorig schooljaar toen het LAKS er 116.000 ontving.

Eerder, in 2013, waren het er juist veel meer: zo'n 147.000. Dat had te maken met de omvangrijke examendiefstal op de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam en de vele klachten die daarop volgden.

Donderdag stonden maatschappijleer 2, Nask 1, wiskunde, Duits en Frans op het programma op het vmbo, voor havisten maatschappijwetenschappen en scheikunde en op het vwo aardrijkskunde en Engels.

Dekker bemande de klachtenlijn een uurtje.