Leerlingen van het vmbo, havo en vwo beginnen maandag met de eindexamens.

Zo’n 206.000 middelbare scholieren nemen deel aan de centrale examens.

Het grootste deel van de kandidaten doet examen op vmbo-niveau, ongeveer 110.000. Ruim 57.000 scholieren doen examen op havo-niveau, op vwo-niveau zijn dat er zo’n 38.000.

De examens duren tot en met donderdag 28 mei. Ongeveer twee weken later mogen de kandidaten de uitslag verwachten.

Het vmbo begint maandag met natuur- en scheikunde 2 (nask 2). Havisten buigen zich over economie. En voor het vwo staat Nederlands op het programma.

Eindexamenklachtenlijn

Maandag opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook haar jaarlijkse Eindexamenklachtenlijn. Examenkandidaten kunnen bij de scholierenorganisatie terecht, met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens.

Benedicta Badu, klachtenlijncoördinator bij het LAKS, verwacht dat het weer erg druk zal worden. "We verwachten dit jaar ongeveer hetzelfde aantal klachten als vorig jaar. Toen waren het er ongeveer 130.000."

Klachten LAKS

Bron: LAKS© NU.nl/Jerry Vermanen

Geschiedenis

Veel klachten zullen volgens Badu over de examens zelf gaan. "Er wordt vooral geklaagd over de lengte en het niveau van het examen." 

Volgens Badu bestaat de kans dat er dit jaar meer klachten zullen komen over het examen geschiedenis, omdat het examenprogramma voor havo en vwo voor dit jaar is aangepast.

Norm

Klagen heeft volgens Badu altijd zin. "Alle klachten die bij ons binnenkomen worden door ons beoordeeld. Als wij denken dat er bij een bepaald examen echt iets mis is, stappen we naar het College voor Examens. Zij kunnen dan besluiten om aanpassingen te doen aan de norm voor dat examen, of om vragen te schrappen."

Vanaf 11 mei weer eindexamendossier op NU.nl 

Alles over de eindexamens in ons dossier