Zes van de tien eindexamenkandidaten (58 procent) in het voortgezet onderwijs heeft een voldoende gehaald voor de rekentoets. 

Hun gemiddelde cijfer is een 5,9. De toets was dit jaar voor het eerst opgenomen bij het eindexamen maar gaat pas vanaf 2016 meetellen voor het diploma.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat de verschillen tussen de resultaten op het vmbo en het vwo groot zijn, met een gemiddelde van respectievelijk een 5,3 en een 7,1.

Op de rekentoets kwam eerder veel kritiek omdat scholen en leerlingen zich er nog niet goed op konden voorbereiden. Dekker heeft al verbeteringen toegezegd.

Verder zijn dit jaar iets meer leerlingen geslaagd voor hun eindexamen: 0,4 procent meer ten opzichte van 2013. Maar op het vwo is het slagingspercentage juist met 2,1 procent gedaald. Dekker noemt dat opmerkelijk. Het komt volgens hem deels omdat er minder 'zwakke' vwo leerlingen naar de havo vloeiden, maar het vwo-examen deden.