De Inspectie van het Onderwijs heeft de eindexamens van 346 leerlingen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard.

Ook zijn 1.372 digitale examens in het vmbo-basis en -kader ongeldig bevonden. Door een fout in de software van het examen Wiskunde vmbo-kader moesten 1.133 leerlingen dat examen opnieuw maken.

Dat maakt de Inspectie vrijdag bekend aan NU.nl. Het gaat niet om examenfraude door leerlingen. In die gevallen neemt de school zelf een maatregel.

Bij 222 leerlingen is het examen ongeldig verklaard, omdat er op school iets is misgegaan. Zo raakte op twee scholen het examenwerk voor 71 leerlingen zoek. Ook werden er 26 leerlingen ziek en werden wijzigingen op het examen voor 36 personen niet voorgelezen.

Bij 87 examens zijn overige redenen, zoals het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen of stroomstoringen, de oorzaak van de ongeldigverklaring.

Een leerling mag in het geval van zulke onregelmatigheden de uitslag van het examen afwachten. Als hij of zij achteraf het idee heeft dat er een beter cijfer uit had kunnen komen, kan er bezwaar bij de Inspectie worden aangetekend.

In 2013 werd nog ruim twee derde minder examens ongeldig verklaard. Toen ging het om 105 leerlingen.

Personeel

De Inspectie heeft daarnaast ook acht meldingen ontvangen van personeelsleden die de examens niet volgens de richtlijnen hebben behandeld. In zes gevallen bleek daar inderdaad ook sprake van te zijn.

Daardoor is het examen van één leerling geheel en van 123 leerlingen gedeeltelijk ongeldig verklaard.

Bij 51 examens heeft een docent antwoorden aangepast of toegevoegd. Ook zijn twee keer cijfers opgehoogd zonder overleg met de tweede corrector.

De rekentoets is bij 95 leerlingen ongeldig verklaard. Deze toets is sinds 2014 een verplicht onderdeel van het examen, hoewel de uitslag niet op het diploma wordt vermeld of invloed heeft op de slagingsregeling.