Klachten over vijf examenvragen die zijn ingediend bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) waren terecht. De klachten zijn door het College voor Examens gegrond verklaard, zo liet het LAKS dinsdag weten.

In het vmbo-examen economie, het havo-examen Engels en de vwo-examens natuurkunde, Engels en scheikunde zat een vraag met een fout erin.

Verder had het LAKS het dit jaar druk met geluidsoverlast, organisatorische problemen, luidruchtige surveillanten en te laat uitgedeelde examens.

Ook vergaten scholen om leerlingen bepaalde mededelingen voor te lezen en deelden sommige scholen de verkeerde versies van de Bosatlas uit.