Op de op een-na-laatste examendag maken ongeveer 1.100 vwo'ers het examen muziek. Daarnaast werkt een klein clubje havisten en vwo'ers 's middags aan het examen Fries en Russisch.

Vwo trapt 's ochtends af met het examen muziek. "Ik heb er veel vertrouwen in", aldus scholier Thijs van Zutphen. "In de les hebben we onlangs nog twee examens gemaakt met geluidsvoorbeelden. Dat ging erg goed. Het zal veel luisteren worden tijdens het examen, maar dat gaat me altijd goed af." Toch werd muziek vorig jaar door veel vwo'ers als moeilijk ervaren.

Om 13.30 uur mogen vwo'ers en havisten met Russisch en Fries in de gymzaal plaatsnemen. Dat zijn er niet zoveel. Russisch wordt gemaakt door zes havisten en elf vwo'ers, Fries door twaalf havisten en 25 vwo'ers.

Niet zo gek: er zijn in Nederland slechts vijf scholen waar het mogelijk is om Russisch te volgen, en ook Fries wordt door weinig scholen aangeboden.

Volgens Dorie Nielen, docent Russisch op het Lyceum Schravenlant in Schiedam, maken twee soorten leerlingen het examen Russisch. "Je hebt leerlingen mét en leerlingen zonder Russische wortels. Leerlingen die bijvoorbeeld Russische ouders hebben scoren meestal rond de 9, de anderen een 6 of een 7."

Wanneer ben ik geslaagd? | Waar kan ik klagen?
Een kijkje achter de schermen bij NUeindexamens

Alles over de eindexamens l Roosters en antwoorden