Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zegt signalen te hebben dat de examens die gestolen zijn uit het Ibn Ghaldoun breder zijn verspreid dan nu bekend is.

Dat zegt hij dinsdagavond tijdens een debat over de omvangrijke examenfraudezaak op de Rotterdamse school.

Tot nu toe is van 26 leerlingen, ook buiten Ibn Ghaldoun, bekend dat zij hebben gefraudeerd. Dekker verwacht echter dat komende tijd naar buiten zal komen dat meer scholieren hun diploma zullen verliezen, omdat blijkt dat ze hebben gefraudeerd.

De deadline voor de inkeerregeling, die er voor zorgde dat leerlingen alsnog herexamen zouden kunnen doen, verliep afgelopen vrijdag. Scholieren die nu alsnog gepakt worden moeten het schooljaar opnieuw doen. 

Onderzoek

Dekker zei verder dat hij met de Onderwijsinspectie onderzoekt of er fouten zijn gemaakt door het bestuur van Ibn Ghaldoun. Samen met het politieonderzoek wil hij daarmee een oordeel vellen over het handelen van de school.

Dit Inspectieonderzoek zal pas na de zomer, dus in het nieuwe schooljaar, worden gepresenteerd. Wel zei hij eerder zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als blijkt dat er echt dingen niet in de haak zijn. "Natuurlijk heeft de school dan een probleem", aldus Dekker.

Hij zei op korte termijn in gesprek te willen gaan met het bestuur van Ibn Ghaldoun.

Ouders

Het is nog onduidelijk hoe de staatssecretaris de school kan aanpakken. Wetgeving om zwakke scholen aan te pakken ligt momenteel nog ter behandeling in de Tweede Kamer. Dekker zei op dit punt meters te willen maken.

Hij roept ouders van de scholieren op zich de vraag stellen of ze hun kinderen wel op deze school willen houden.

"Ouders moeten zichzelf afvragen: biedt deze school de kwaliteit die ik mijn kinderen gun en heb ik vertrouwen in deze school", aldus Dekker.

Eer

Eerder op de dag riep PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing het bestuur van Ibn Ghaldoun op om de eer aan zichzelf te houden en de school te sluiten. Dekker vindt dit een verantwoordelijkheid van het bestuur zelf.

De PvdA'er vindt echter dat de reputatie van de school dusdanig verziekt is dat het niet in het belang van de jongeren is om de school open te houden.

"Als je van die jongeren houdt dan moet je ervoor zorgen dat hun diploma boven elke twijfel verheven is", stelt Jadnanansing.

Eerder pleitte de PVV en de Rotterdamse Onderwijswethouder Hugo de Jonge al voor het sluiten van de school. Ook CDA-Kamerlid Michel Rog liet vorige week tegen NU.nl al weten de optie tot sluiting serieus te overwegen.

Augustus

Dekker maakte verder bekend dat een deel van de scholieren die het examen opnieuw moeten maken dit pas in augustus kunnen doen, na de inschrijving op de vervolgopleiding.

Hij zei hierover in gesprek te zijn met de koepelorganisaties in het WO, HBO en MBO om te zorgen dat voor deze leerlingen toch plek zal zijn.

Duidelijkheid

Vanuit de Tweede Kamer kwam een breed verzoek om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van Ibn Ghaldoun. CDA-Kamerlid Michel Rog zei voor het komend schooljaar helder te hebben of de onderwijskwaliteit gegarandeerd kan worden. Anders moet de bekostiging worden gestopt.

Ook de SP wil snel duidelijkheid. Kamerlid Eric Smaling sprak in het debat van een 'optelsom' van zaken op deze school. 

"Zijn de leerlingen gebaat bij verder onderwijs op deze school, die financieel in zwaar weer zit, problemen heeft met de kwaliteit van het onderwijs en nu zo wordt geteisterd door een fraudeschandaal dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de onderwijsexamens?", aldus de SP'er.

Dekker zegde op verzoek van D66 toe om met een overzicht te komen van de onregelmatigheden en fraudezaken van afgelopen twee jaar. Hiermee moet een beter beeld verkregen worden van de omvang van de problemen.

Modernisering

VVD-Kamerlid Karin Straus riep tijdens het debat de staatssecretaris op om te kijken naar een nieuwe manier van het verstrekken van de examens. Dit kan volgens haar in het digitale tijdperk 'efficiënter en veiliger'.

Ook D66-Kamerlid Paul van Meenen wil het examen moderniseren. Bijvoorbeeld door de examens heel kort voor afname digitaal te versturen.

Dekker zei een onafhankelijke instantie te willen laten onderzoeken hoe de verstrekking van de examens veiliger kan.

Examenfraude

Bij Ibn Ghaldoun kwam onlangs een omvangrijke examenfraude aan het licht. In totaal zijn 27 examens gestolen, 26 leerlingen hebben toegegeven bij de fraude betrokken te zijn. Ook buiten Ibn Ghaldoun zouden examens zijn verspreid.

Door de fraude besloot Dekker dat de hele school deze examens opnieuw zal moeten afleggen. Mogelijk moeten op individuele basis ook leerlingen buiten Ibn Ghaldoun opnieuw examen doen.