Leraren van de Ibn Ghaldounschool in Rotterdam gaan komend weekend vrijwillig bijlessen geven aan de 86 examenkandidaten die komende week een alvast een deel van hun examens over moeten doen. 

Deze examens vinden plaats op dezelfde dagen als de landelijke herexamens, ook wel tweede tijdvak genoemd.

Rector Bart Renders licht vrijdag toe dat de komende week verschillende normale lessen komen te vervallen omdat voorrang wordt gegeven aan de examenkandidaten.

''Dat is nu eenmaal even niet anders. Wij kunnen geen ijzer met handen breken'', zegt rector Renders. De leraren die vrijwillig de leerlingen bijstaan, doen dat volgens Renders op eigen initiatief.

De examens voor de scholieren van de Ibn Ghaldoun zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Daarna volgt in augustus het restant van de examens en de herexamen voor deze leerlingen. In totaal moeten 86 scholieren het examen overdoen: 32 op vmbo-niveau, 34 op havo-niveau en 20 op vwo-niveau. Van het totaal vallen er overigens drie af, omdat die als verdachte vastzitten.

Herkansingsweek

Aan komende herkansingsweek hebben veel leerlingen echter niet genoeg, omdat in het landelijke rooster veel afnamemomenten overlappen.

''Samen met de school kiezen leerlingen strategisch welke van die dubbel geplande vakken ze wanneer maken", meldt bestuursvoorzitter Ayhan Tonca. ''Een kandidaat kan bijvoorbeeld kiezen om een lastig examen in juni al te doen, zodat hij of zij het bij een onvoldoende in augustus nog zou kunnen herkansen.''

Maar ook leerlingen die pas in augustus een examen opnieuw maken, moeten hun recht op een herkansing kunnen behouden. Na het derde tijdvak in augustus zijn er echter geen officiële afnamemomenten meer. Het College voor Examens zoekt daar nog een oplossing voor.

Chronologie eindexamenfraude

Alles over de eindexamens in ons dossier