Het CDA twijfelt of het verstandig is om de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun open te houden.

Volgens CDA-Kamerlid Michel Rog is er 'een grens aan wat je als maatschappij kan accepteren'.

Dinsdag werd bekend dat de diefstal van examens op de school veel groter is dan aanvankelijk werd gedacht. Niet alleen het vwo-examen Frans is gestolen, maar ook veertien andere examens op vwo-, havo- en vmbo-niveau.

Het examen vwo-Frans werd op tijd ontdekt, waardoor alle scholieren in Nederland het examen een dag later alsnog konden doen. 

Van de veertien nieuwe gevallen zullen de leerlingen op het Ibn Ghaldoun opnieuw examen moeten doen, zo maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdag bekend.

Sluiten

Dezelfde dag pleitten PVV-Kamerlid Harm Beertema en de Rotterdamse Onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) al voor het sluiten van de school.

Woensdag werd bovendien bekend dat de zoon van een docent en tevens oud-directeur van de school verdachte is in de zaak.

"Er is eerder op de school ingegrepen, maar ik zie nu een optelsom van nieuwe grote en langdurige incidenten", aldus Rog tegen NU.nl.

"Als je dat ziet moet je concluderen dat de school er niet goed op staat."

Ook de SP houdt de mogelijkheid open dat de opstapeling van feiten er voor zorgt dat de school dicht moet. SP-Kamerlid Eric Smaling laten weten hiervoor het onderzoek af te willen wachten.

Inspectie

Rog wil onder meer van de staatssecretaris weten of de inspectie misstanden op de school over het hoofd heeft gezien of verzuimd heeft in te grijpen. 

Hij wil net als het overgrote deel van de Tweede Kamer dat er snel duidelijkheid komt over wat er allemaal mis is gegaan. 

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing wil daarnaast ook bekijken hoe dergelijke incidenten in de toekomst zijn te voorkomen. "Of we de school moeten sluiten is wat mij betreft vers twee, eerst moet er duidelijkheid komen voor al die jongeren." 

Komende week debatteert de Kamer met Dekker over examinering, later volgt mogelijk nog een debat als de Onderwijsinspectie haar onderzoek heeft afgerond.

Albert Heijn

Voor D66-Kamerlid Paul van Meenen gaat het sluiten van Ibn Ghaldoun te ver. "We sluiten Albert Heijn ook niet als er wat gestolen wordt", aldus de D66'er.

Hij wijst er op dat de directie van de school zelf naar de politie is gestapt toen er een vermoeden bestond van diefstal. 

"In zekere zin corrigeert het systeem zichzelf, maar dat heeft dan wel te maken met beeldvorming. Die is voor deze school nu slecht en dat kan tot gevolg hebben dat de leerlingen wegblijven. Dan houdt het alsnog op."

Volgens hem kunnen scholen wettelijk alleen gesloten worden als de kwaliteit in het geding is of als er sprake is van financieel wanbeheer.

Cultuur

Voor PVV-Kamerlid Harm Beertema is het al duidelijk dat de school gesloten moet worden. Volgens hem gaat het mis in de cultuur op de school en is er geen uitzicht op verbetering.

Het onzorgvuldig omgaan met examens raakt aan het fundament van het onderwijs, stelt hij. "Als je de fundamenten niet kan handhaven heb je geen recht om te bestaan."

Beertema zegt niet te geloven dat de examens niet buiten Ibn Ghaldoun zijn verspreid. 

"De staatssecretaris zorgde er wel voor dat 17.000 leerlingen hun Frans later moesten doen, waarom niet die lijn doorzetten naar de rest? Dekker gaat er kennelijk wel van uit dat het examen niet buiten Ibn Ghaldoun is gekomen." Hij benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris is om te besluiten of het examen in heel Nederland over moet.

Woensdagmiddag om 17.00 uur wordt bekendgemaakt of de examens op de scholen buiten Ibn Ghaldoun definitief geldig worden verklaard. De verwachting is dat het opnieuw moeten maken van examens zich zal beperken tot Ibn Ghaldoun.