Alle havisten, veel vwo'ers en 40 procent van de vmbo'ers zitten nog in onzekerheid over hun examenresultaten. 

Hoewel er vooralsnog geen concrete aanwijzingen zijn dat de gestolen examens landelijk ongeldig worden verklaard, kan de Onderwijsinspectie dat nog niet uitsluiten.

Een overzicht:

- Leerlingen van vmbo-k en vmbo-b (ruim 50.145 kandidaten) Van deze schoolniveaus lijken geen examens te zijn gestolen. Deze kandidaten horen volgens planning woensdag van hun school of ze zijn geslaagd.

- Leerlingen van vmbo-g en vmbo-t zonder economie in het vakkenpakket (15.545 kandidaten) Vooralsnog lijken deze kandidaten geen 'gestolen' examens te hebben gemaakt. Zij horen volgens planning woensdag of ze zijn geslaagd.

- Leerlingen van vmbo-g en vmbo-t met economie in het vakkenpakket (43.798 kandidaten) De Onderwijsinspectie bepaalt woensdag in de loop van de dag of het vmbo-examen economie ongeldig wordt verklaard. Is dat niet het geval, dan krijgen zij daarna zo snel mogelijk te horen of zij zijn geslaagd.

- Leerlingen van de havo (57.600 kandidaten) Omdat onder meer de examens van verplichte vakken Nederlands en Engels zijn gestolen, verkeert elke havist nog in onzekerheid. De inspectie bepaalt woensdag in de loop van de dag of één of meerdere havo-examens ongeldig wordt verklaard. Is dat niet het geval, dan horen de havisten volgens planning donderdag de examenuitslag.

- Leerlingen van het vwo zonder scheikunde, biologie, wiskunde A en management en organisatie (maximaal 18.443 kandidaten) Vooralsnog lijken deze kandidaten geen 'gestolen' examens te hebben gemaakt. Zij horen volgens planning donderdag of ze zijn geslaagd.

- Leerlingen van het vwo met scheikunde, biologie, wiskunde A en/of management en organisatie (minimaal 21.673 kandidaten) Voor deze leerlingen is de situatie nog niet duidelijk. Mocht morgen één of meer van bovenstaande examens ongeldig worden verklaard, dan moeten zij deze overdoen. Zo niet, dan krijgen zij zoals gepland donderdag de examenuitslag.

Als bepaalde examens ongeldig worden verklaard, dan moeten leerlingen die mogelijk opnieuw maken tijdens de herkansingsdagen volgende week dinsdag, woensdag en vrijdag. De kans bestaat echter dat dat voor sommige leerlingen niet voldoende is, omdat meerdere herexamens op hetzelfde moment worden afgenomen.

Alles over de eindexamens in ons dossier