Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten vinden het eindexamen Nederlands ondermaats en inhoudsloos. 

Het examen draagt op geen enkele manier bij aan de kennis van taal of taalvaardigheid. Dat schrijven de hoogleraren maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook is er een petitie gestart om het examen Nederlands "ingrijpend te herzien".

Het is nu vooral 'een kunstje examen doen', terwijl het vak zou moeten gaan over literatuur, cultuur en lees- en schrijfvaardigheid. Het eindexamen is volgens de professoren alleen te maken 'door alle kritische vaardigheden uit te schakelen'. Zowel het vak als het examen zou ingrijpend moeten worden herzien.

Petitie

Marc van Oostendorp, hoogleraar bij de Universiteit Leiden en het Meertens Instituut en een van de initiatiefnemers van de brief en petitie was eerst 'verbaasd' en uiteindelijk 'verbijsterd' toen hij de examens van dit jaar onder ogen kreeg. "De maat is vol." 

De taalkundigen vinden het Nederlandse examen op alle niveaus, vmbo, havo en vwo, ondermaats. ''Het huidige examen draagt niet bij aan de kennis en taalvaardigheid van de leerlingen. Het soort vragen dat gesteld wordt, is niet afgestemd op wat er geleerd moet worden’’

Over het vwo-examen ontstond twee weken geleden al veel ophef omdat bij veel vragen meerdere antwoorden mogelijk bleken.

Trucje

Docenten Nederlands zijn het eens met de hoogleraren, schrijft de krant. Op het examen wordt een trucje getoetst en geen lees- en argumentatievaardigheid, zegt docent en voorzitter van de beroepsvereniging Levende Talen Klaas Heemskerk.

Heemskerk legt de schuld niet bij het College voor Examens (CvE) of het Cito. "Zij voeren slechts uit wat het ministerie wil." De woordvoerder van het CvE beaamt dit. "De inhoud van het examenprogramma is de verantwoordelijkheid van de minister. Onze opdracht is leesvaardigheid te toetsen, dat doen we."

Nederlands is een verplicht eindexamenvak voor alle 207.204 eindexamenscholieren. Het examen bestaat uit een tekst met daar meerkeuzevragen en open vragen over.

Spelfouten

Het probleem daarmee is volgens Van Oostendorp dat bij de meerkeuzevragen over het algemeen alle antwoorden wel in meer of mindere mate te verdedigen zijn. Bij de open vragen mag het antwoord vaak uit slechts 20 woorden bestaan. Spel- en schrijffouten worden in de antwoorden op open vragen niet meegeteld.

''Je zou bijvoorbeeld wel literatuurgeschiedenis in deze opzet kunnen toetsen. Maar voor het toetsen van lees- en argumentatievaardigheden zijn deze examens niet de juiste manier’’, zegt Van Oostendorp.

De groep bezorgde taalkundigen hoopt dat de politiek de oproep oppakt. ''Wij signaleren dit, maar kunnen er helaas niets aan veranderen’’, zegt Van Oostendorp.

Klachten

Over het examen Nederlands kwamen dit jaar veel klachten binnen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Bijna de helft van alle vwo-leerlingen klaagde over het examen.

Veelgehoorde problemen waren de lange teksten en dat bij sommige vragen meerdere antwoorden mogelijk leken. Het College voor Examens (CvE) liet al weten de puntentelling voor het examen niet aan te passen.

Alles over de eindexamens in ons dossier