Het zit erop. Eén dag later dan gepland zijn nu alle 207.000 vmbo'ers, havisten en vwo'ers klaar met hun eindexamen. Door de verscherpte exameneisen worden de twee komende weken wachten op de uitslag spannender dan ooit.

Voor het eerst mogen havisten en vwo'ers nog maar één vijf staan voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Sinds 2012 moeten leerlingen van alle niveaus bovendien minimaal een 5,5 gemiddeld halen voor de centrale examens die net achter de rug zijn.

"Hiermee proberen we te bereiken dat de diploma’s van alle leerlingen op een bepaald schoolniveau van gelijke waarde zijn", licht een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs toe.

Bezorgde vwo'ers

Cees van der Pol, adjunct-schooldirecteur en docent Nederlands, voelt flink wat onrust bij zijn leerlingen door de nieuwe eisen. "Voorheen riepen kandidaten na afloop van een examen soms ook al dat ze het hadden 'verkloot', maar dit jaar roepen ze er direct bij dat ze daardoor misschien wel zakken", vertelt Van der Pol. "Bij mijn havoleerlingen heb ik weinig ongeruste gezichten kunnen ontdekken, maar op het vwo maken leerlingen zich behoorlijk zorgen. Dat komt vooral omdat de kernvakexamens van dit jaar geen weggevertjes waren."

Op de eerste examendag werd al duidelijk dat scholieren het vwo-examen Nederlands absoluut niet makkelijk vonden. Maar liefst de helft van de deelnemers diende een klacht in bij scholierenkoepel LAKS. "Doordat leerlingen voor hun gevoel op dat examen slecht hebben gescoord, voelden ze direct druk om voor de andere kernvakken een ruime voldoende te halen. Toen wiskunde A voor veel vwo’ers ook lastig bleek, heb ik een aantal zwaar teleurgestelde gezichten gezien", aldus van der Pol.

Vorig jaar leidde de 5,5-gemiddeld-regel niet tot extra veel gezakten op de havo en het vwo. Alleen op het vmbo kwam de klap hard aan: daar verdubbelde het aantal gezakten.

5,5-regel

Haviste Nicolette de Boer maakte zich bij aanvang van de examens geen zorgen om de kernvakkenregel. "Ik heb geen wiskunde, en Engels en Nederlands zijn voor mij een eitje", verklaarde ze toen. Inmiddels is ze daar deels op teruggekomen. "Nederlands viel behoorlijk tegen, maar door mijn hoge cijfer voor Engels hoef ik niet te vrezen voor de kernvakkenregel. Over de 5,5-regel ben ik wel bezorgd: mijn centrale examens zijn in zijn geheel slechter gegaan dan ik had verwacht. Daar baal ik van!"

Docent Charlie ter Horst van bijlesorganisatie Vincius ervaart met name bij de bijlesleerlingen 'echt stress'. Van een lastig vak als wiskunde hangt ineens wel heel veel af. "Ik denk dat zo'n 10 procent van de leerlingen dit jaar meer in de problemen komt door de verscherpte exameneisen."

Toch denkt hij dat de kandidadaten de komende twee weken wel overleven. "Er zitten altijd zenuwpezen bij, maar ik denk ook dat veel scholieren het kunnen loslaten, of in elk geval goed kunnen doen alsof. Hun ouders zijn zenuwachtiger."

Vervolgopleiding

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn deze eisen aangescherpt omdat het mbo, de hogescholen en universiteiten steeds meer eerstejaars studenten aannamen die niet het juiste niveau hadden. "Er moest op de vervolgopleiding vooral op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde nog veel bijgespijkerd worden en dat is nooit de bedoeling geweest. Vandaar dat we deze kernvakken op de middelbare school nu strenger zijn gaan beoordelen", aldus een woordvoerder.

Vmbo'ers krijgen op woensdag 12 juni het verlossende nieuws van hun school. Havisten en vwo'ers moeten tot donderdag 13 juni wachten.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden