Het eindexamen Frans dat sinds dinsdagavond via internet te downloaden is, is authentiek. Het gaat om het vwo-examen 2013 dat woensdagmiddag zou worden afgenomen. Dat liet het College voor Examens (CvE) dinsdagavond weten.

Het CvE bekijkt woendagmorgen of er nog op tijd een vervangend examen kan worden verspreid en zal scholen daarover inlichten. Die zullen hun leerlingen vervolgens op de hoogte brengen. "Zolang kandidaten nog niets van hun school hebben gehoord, moeten ze gewoon naar school komen", aldus een woordvoerder van het CvE.

De examenautoriteit streeft ernaar om de examensessie gewoon door te laten gaan met een alternatieve toets. "Maar het is kort dag", meldt de zegsvrouw. Overigens hoeft dat dan niet per se het examen van het tweede tijdvak (het herexamen) te zijn: ook een ander examen zou ingezet kunnen worden.

'Nooit eerder'

Volgens de zegsvrouw liggen er noodscenario's klaar voor dit soort situaties, die ''gelukkig niet vaak voorkomen''. Voor zover bekend is er nooit eerder een compleet examen vroegtijdig op straat komen te liggen.

Het College voor Examens en het LAKS hadden eerder het 'vermoeden' dat het vwo-examen Frans vroegtijdig was uitgelekt. Op internet verschenen dinsdag foto's van wat volgens een anonieme verspreider het complete examen van 2013 was.

De examennummering van Cito, het aantal vragen, de afwisseling open/gesloten vragen, het aantal keuzemogelijkheden bij de multiple choice-vragen en de te verkrijgen punten per vraag kwamen exact overeen met wat toetsenmaker Cito al eerder bekend heeft gemaakt. 

Onderwijs verbeteren

De fotokopieeën van online verspreide 42 vragen en bijbehorende teksten zijn voorzien van een bijgaande brief. "Met deze tekst probeer ik het onderwijs te verbeteren," schrijft de anonieme verspreider daarin.

De uploader beweert in zijn brief dat hij "van diverse (meer dan tientallen) bronnen" heeft vernomen "dat er meer dan zes vwo-examens zijn gestolen uit diverse scholen in Nederland."

Hij zegt dat dit veel vaker gebeurt dan bekend is en dat hij hiermee wil laten zien hoe makkelijk het is om fraude te plegen. Ook vindt hij het dat het "oneerlijk is tegenover de leerlingen die voor hun examen ploeteren, huilen, zweten, meer huilen en wensen op een wonder". 

Kamervragen

Tweede Kamerlid Tanja Jadnajansing (PvdA) heeft dinsdagavond Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs. Jadnajansing wil onder meer weten hoe Dekker nu snel voor duidelijkheid en een alternatief examen gaat zorgen en of hij overweegt aangifte te doen.

Ook vraagt het Kamerlid of het uitlekken van dit examen Frans, het vorige week deels uitgelekte digitale examen VMBO-kb Nederlands en het eerder dit jaar uitgelekte deel van de CITO-toets aanleiding zijn om de beveiliging en controle rond examens verder aan te scherpen.

Gestolen

De anonieme verspreider beschrijft ook een scenario waarin de examens gestolen zouden kunnen worden door leerlingen. Op een profielwerkstukavond bijvoorbeeld, in combinatie met slechte kluizen en, zoals hij zelf noemt, "een schroevendraaier van de Gamma".

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden l Twitterberichten over de examens