Dit jaar klagen opvallend veel leerlingen bij het LAKS over hun examenrooster. De toetsmomenten zouden niet goed over de weken verspreid zijn.

"Vooral alfaleerlingen zijn de dupe van het huidige rooster", aldus de scholierenvakbond.

Het College voor Examens (CvE) is verantwoordelijk voor de planning van de eindexamens. Binnen 2,5 week moeten 76 examens worden afgenomen, verspreid over vier schoolniveaus.

"De correctie-intensieve examens, waar leraren lang voor moeten nakijken vanwege bijvoorbeeld veel open vragen, worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland", meldt woordvoerder Mirjam Kapelle van het CvE.

Bèta naast taal

"Anderzijds houden we rekening met de wensen van leerlingen, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk exacte vakken en zaakvakken naast de taal- en cultuurvakken te plannen", aldus Kapelle. Zaakvakken zijn onder meer economie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Zo wordt het ochtendexamen geschiedenis op de havo gevolgd door een middagexamen scheikunde. Relatief weinig leerlingen volgen beide vakken, dus blijft de werkdruk die dag voor de meeste kandidaten beperkt.

Vervelend

Dat het rooster dit jaar voor sommige leerlingen vervelend is, erkent Kapelle. "De combinatie vwo-wiskunde vlak na filosofie is niet erg gelukkig gekozen".

Vwo-leerlingen met bijvoorbeeld het profiel economie & maatschappij en de keuzevakken Duits en maatschappijwetenschappen maakten in de eerste week slechts twee examens en moesten vervolgens in drie dagen tijd vijf examens maken.

"Dat vind ik heel zielig voor deze grote groep leerlingen", zegt Sadjia Safdari, klachtencoördinator van het LAKS.

'Onwijs veel'

Het LAKS ontvangt dit jaar 'onwijs veel klachten' over het rooster. "Precieze aantallen heb ik niet, dat komt omdat we deze klachten niet speciaal categoriseren. Wel zie ik in ons systeem in één oogopslag al twintig klachten over de roosters. Het totale aantal klachten gaan we na de examenperiode bekijken."

"Tijdens de examens kunnen we hier niets meer aan doen, maar dit jaar zullen we dergelijke klachten voor het eerst meenemen in onze eindrapportage", aldus Safdari.

Toevallig ontving het LAKS afgelopen week een verzoek van het College voor Examens om feedback te geven op het voorlopige examenrooster van 2015. "We zijn erg blij met die vraag en gaan daar zeker een antwoord op geven", zegt Safdari.

Naast nakijkzwaarte, keuzevakken en advies van het LAKS neemt het CvE meer zaken mee in de planning. "Omdat de examens ook op de scholen in Caribisch-Nederland worden afgenomen, kunnen bepaalde vakken vanwege het tijdverschil alleen 's middags geëxamineerd worden", aldus Kapelle.

Feestdag

"Daarnaast wordt Nederlands bijna altijd als eerste vak ingepland. Doordat Nederlands een verplicht vak is, hebben scholen de mogelijkheid om op de eerste examendag verscheidene mededelingen aan de leerlingen te doen."

De uiterst impopulaire vakken Russisch, Fries, Arabisch en Turks werden voorgaande jaren pas aan het einde van de examenperiode afgenomen, als de andere leerlingen al vrij hadden. Dit jaar was dat echter al op examendag drie en vier.

"Vanwege het kleine aantal deelnemers en de lage correctielast worden deze vakken normaliter aan het einde ingepland. Dit jaar viel echter het Joodse Wekenfeest in de examenperiode. Omdat er op Joodse scholen toch geen kunstvakken en kleine taalvakken worden afgenomen, zijn die vakken bewust op die dagen ingeroosterd", aldus Kapelle.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden